Piękny, słoneczny dzień 8 września  2010 roku był  dniem  szczególnym dla całej naszej szkolnej  społeczności w Rudce. W tym dniu  bowiem odbyła się  wspaniała uroczystość nadania Szkole Podstawowej imienia Ignacego Krasickiego oraz wręczenia sztandaru.

To doniosłe wydarzenia rozpoczęła  msza święta, którą  koncelebrował  ksiądz biskup Marian Rojek  w asyście wielu księży. W trakcie nabożeństwa nastąpiło poświęcenie sztandaru, ufundowanego przez  Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Pana Adama Wosia.

Po zakończeniu  mszy nastąpił przemarsz wszystkich uczestników z kościoła na plac szkolny w towarzystwie licznie przybyłych gości,  pocztów sztandarowych wszystkich szkół  gminy Sieniawa, harcerzy, rodziców i uczniów.

W kolejnej części poświęcono wyremontowany podczas wakacji budynek  szkoły oraz uroczyście  przecięto  wstęgę.

Na wspaniale udekorowanej scenie w trakcie części oficjalnej  miało miejsce wręczenie Pani Dyrektor Ewie Preizner-Rygowskiej aktu nadania szkole imienia i przekazanie uczniom sztandaru szkoły, na który przedstawiciele społeczności szkolnej złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie sztandar wśród fanfar zaprezentowano zgromadzonym gościom. W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście:  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Marek Rząsa, Wicestarosta  Przeworski Pan Marek Frączek oraz Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Pan Adam Woś, którzy wygłosili  okolicznościowe przemówienia.

Po zakończeniu części oficjalnej, uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudce zaprezentowali program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem p. Moniki Kwaśniewskiej.

W towarzystwie trójki kibiców przenieśliśmy w czasie i tak oto znaleźliśmy się w XVIII- wiecznej Warszawie,  w sali Zamku Królewskiego, gdzie właśnie rozpoczynało się spotkanie na kolejnym tzw. „ obiedzie czwartkowym” u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wśród znamienitych gości króla znalazł się także Biskup Ignacy Krasicki, który „brylował”   w towarzystwie, prezentując również swoje utwory.

Piękna scenografia  zaprojektowana i wykonana  przez p. Małgorzatę Kędziora, wspaniałe kostiumy, oprawa muzyczna (przygotowana przez p. Grażynę Greń) oraz naprawdę mistrzowska gra aktorska uczniów sprawiły, że widowisko okazało się sukcesem, a gromkie brawa rozlegające się raz po raz najlepiej to potwierdziły.

Po zakończeniu części artystycznej wszyscy udali się na uroczysty obiad.

Mamy nadzieję, że aktualny po dziś dzień duch utworów biskupa warmińskiego, Patrona Szkoły Podstawowej w Rudce,   nie tylko „… ku wesołości i rozrywce służy…”, ale przede wszystkim uczy  i wychowuje, a w życiu dorosłym naszych uczniów zaowocuje  wspaniałymi postawami i pięknymi wspomnieniami.

 

Hymn naszej szkoły

„Święta miłości kochanej ojczyzny”

 

Święta miłości kochanej ojczyzny

Czują Cię tylko umysły poczciwe!

Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,

Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe.

Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,

Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe.

Byle cię można wspomóc, byle wspierać,

Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.