Rada pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

 

Monika Kwaśniewska dyrektor szkoły
język polski
zajęcia logopedyczne
Roman Barabasz język angielski
wychowawca klas VI-VII
koło zainteresowań – język angielski
Renata Barszczak wiedza o społeczeństwie
wychowanie do życia w rodzinie
Małgorzata Buszko-Kontek język niemiecki
opieka świetlicowa
Ewa Dańczuk nauczyciel wspomagający
edukacja dla bezpieczeństwa
zajęcia rewalidacyjne
Kornelia Dudek pedagog
Małgorzata Dyndał nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
wychowawca klasy I
Krystyna Działo wychowanie fizyczne
informatyka
biblioteka
wychowawca klasy VIII
kółko informatyczne
Grażyna Greń nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
muzyka
zajęcia artystyczne
wychowawca klas II-III
Sylwia Janczalik biologia
chemia
język angielski – oddział przedszkolny
Małgorzata Kędziora geografia
historia
przyroda
plastyka
wychowawca klas IV-V
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Andrzej Lichołat wychowanie fizyczne
Marta Łazarowicz-Pawul nauczyciel wspomagający
zajęcia rewalidacyjne
Danuta Ożga język polski
kółko polonistyczne
zajęcia wyrównawcze
Bogumiła Paluch fizyka
technika
informatyka
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Elżbieta Radawiec matematyka
Marlena Szafran-Janowska wychowanie przedszkolne
zajęcia logopedyczne
Justyna Szarzyńska nauczyciel
Agata Szczygieł religia
edukacja wczesnoszkolna
zajęcia rewalidacyjne