Na złożony przez szkołę wniosek otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 60 000 złotych z przeznaczeniem na zakup narzędzi do wspomagania procesu edukacyjno-wychowawczego. Laboratoria Przyszłości to program, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych uczniów.

 

Nasi uczniowie będą mieć możliwość korzystania z aparatu fotograficznego z akcesoriami, drukarki 3D, sprzętu nagłośnieniowego, pracowni robotyki oraz sprzętu do nauki szycia, szydełkowania, wyszywania, robienia na drutach z wykorzystaniem małej pracowni techniki.

Nowoczesność w parze z tradycją z powodzeniem przyda się w codziennym życiu, a z pewnością korzystnie wpłynie na rozwój. Jednak pamiętać należy, że nawet najwspanialsze pomoce nie wyręczą ucznia w uczeniu się czytania, pisania, czy logicznego myślenia. Nie wyręczą też nauczyciela, ale wspomogą lepiej zobrazować, zrozumieć i przyswoić treści nauczania.

Do wykorzystania możliwości, które daje program „Laboratoria Przyszłości” niezbędne jest doskonalenie umiejętności nauczycieli. Jesteśmy na etapie przygotowawczo-szkoleniowym, aby również nasi uczniowie lepiej radzili sobie z nowymi możliwościami i umiejętnościami w nowym roku szkolnym.