Dni wolne od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych

 

I półrocze

 

14.10.2022 – Dzień Edukacji Narodowej, dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31.10.2022 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.11.2022 – Dzień Wszystkich Świętych

11.11.2022 – Święto Niepodległości

05.12.2022 – 06.12.2022 – dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

23.12.2022 – 31.12.2022 – Zimowa przerwa świąteczna

06.01.2023 – Święto Trzech Króli

16.01.2023 – 29.01.2023 – Ferie zimowe

 

II półrocze

06.04.2023 – 11.04.2023 – wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2023 – Święto Pracy

02.05.2023 – Święto Flagi – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2023 – Święto Konstytucji 3 Maja

23.05.2023 – dodatkowe dni wolny od zajęć dydaktycznych – egzamin

24.05.2023 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzamin

25.05.2023 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzamin

08.06.2023 – Boże Ciało

09.06.2023 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.06.2023 – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06.2023 – 31.08.2023 – ferie letnie