wiosna2023
wiosna2023

Wiosenalia 2023

Żółty jak słońce, zielony  jak trawa… Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły  od kilku lat witają wiosnę  ciekawie i oryginalnie, co roku przywdziewając  ubrania w wybranym kolorze.

W bieżącym roku królował duet: żółty jak słońce i  zieleń- kolor nadziei i symbol budzącej się do życia przyrody. „Wiosenalia 2023″ w Rudce  rozpoczęli uczniowie klas I-III , prezentując montaż słowno- muzyczny pt. ” Nadejście wiosny”, a następnie na scenę wkroczyły dzieci z oddziału przedszkolnego. Scenerię tworzyły przepiękne klasowe plakaty pt. „Pani Wiosna”. Każda z wykonanych postaci miała swoje przydomki: Artystka, Zielona, Kolorowa, Kwiatowa, Słoneczna. Muzycznym przerywnikiem były piosenki: „Wiosna”   z repertuaru Skaldów oraz ” Wiosna, ach to Ty” Marka Grechuty.  Kolejnym punktem  spotkania był niezwykle różnorodny, wiosenny turniej,  w którym wzięły udział trzy drużyny: ” Bociany”, „Tulipany”, „Krokuski”. A konkurencje były ciekawe: ubieranie Marzanny, sadzenie kwiatów w doniczkach, układanie puzzli na sztaludze, zagadki  i przysłowia wiosenne. W trakcie trwania konkurencji, pozostali uczniowie odpowiadali na pytanie  quizu o wiośnie. Po podsumowaniu turnieju wręczono upominki za udział oraz dyplomy dla poszczególnych klas za wykonanie plakatu. Na zakończenie  dyrektor szkoły Monika Kwaśniewska podziękowała wszystkim za czynny udział w spotkaniu i uznała , że wiosnę powitano należycie.

„Wiosenalia 2023” przygotowała p. Grażyna Greń, a profesjonalnie  poprowadził p. Roman Barabasz.