warto czytac2022
warto czytac2022

Warto czytać, warto pisać, warto działać

  • Post category:Aktualności

W środę 8 listopada w Szkole Podstawowej w Rudce odbyło się podsumowanie kolejnego etapu  działań przeprowadzanych w ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Scenerię stworzyły  wykonane przez dzieci plakaty  do losowo wybranej książki oraz makiety prezentujące zaczarowaną zagrodę z książki A. i Cz. Centkiewiczów.

Podsumowano także przeprowadzony w klasach III-IV konkurs pt. „Książka moim przyjacielem”. Nagrodzeni zostali: Amelia Pyrczak, Karol Szczygieł, Patrycja Gołąb, Paulina Radawiec. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. 

Najmłodszym dzieciom , czyli przedszkolakom , także wręczono piękne wydania bajek i wierszy m.in.  za udział w zabawach , konkursach z okazji  Międzynarodowego  Dnia Postaci z Bajek. Radość i duma malująca się na twarzach dzieciaczków- bezcenna.

Uczniowie klas IV-VII  zaangażowali się  w II edycję projektu polonistycznego ( złożonego z dwóch konkursów) z okazji obchodzonego 9 X Światowego Dnia Poczty i Dnia Znaczka, które rozpoczynały Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów. 

Uczestnicy konkursu ,,List do bohatera literackiego” musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością lektury i samej formy listu, zaprojektować znaczek pocztowy tematycznie związany z utworem oraz poprawnie zaadresować list.  Wśród podziwianych bohaterów literackich byli: Erno Nemeczek, Nel Rawlison, Adaś Niezgódka, Ambroży Kleks czy Ania Shirley. Tytuł Literackiego Mistrza Kreatywności i nagrodę I miejsca otrzymała Zofia Radawiec z kl. VI, na drugim miejscu uplasowała się Anna Nakonieczny z kl. V.  Na trzecim podium stanęły Patrycja Gołąb z kl. IV i Maja Pisarczyk z kl. VI, które zdobyły taką samą ilość punktów za swoją pracę konkursową. Weronika Fus  z kl. VII  i Karol Solski z kl. V otrzymali dyplomy uznania.

Konkurs ,,Twoja twarz jest mi znajoma” wymagał od uczniów nie tylko znajomości lektur, ale też zdolności artystycznych. Należało bowiem ucharakteryzować się na wybranego bohatera literackiego i uwiecznić go na fotografii w wybranej scenie wynikającej z treści utworu, dokumentując ją właściwym cytatem. Oceniano też ekspresję postaci, wyrażenie emocji, wykorzystanie rekwizytów.  Mistrzem Kreatywności okazał się Bartek Radawiec z kl. IV, który wcielił się w Ambrożego Kleksa w towarzystwie szpaka Mateusza podczas śniadania. Wykreowana przez Weronikę Fus postać Balladyny z dzbankiem malin zabranym Alinie tuż po zamordowaniu siostry zdobyła II miejsce. Laureatką III miejsca okazała się Anna Nakonieczny za fotografię Łucji koronowanej na królową Narnii.  Tę samą postać wybrała Zofia Radawiec, która przedstawiła  Łucję odkrywającą Narnię po wejściu do starej szafy i uzyskała dyplom uznania.

Wszyscy laureaci obu konkursów otrzymali dyplomy i nagrody książkowe lub rzeczowe, a każdy z uczestników dyplom za udział. Koordynatorem projektu była p. Danuta Ożga.